Drømmeskolen

VALENTINES DAY ELEVMENTORER RED.jpg

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler. Elevmentorene er de viktigste aktørene, og selve hjertet, i Drømmeskolen.

Miljø- og kulturkontakt

Alexander Hole
  74 17 85 29

Drømmeskolen og elevmentorer

Drømmeskolen er en del av Helsedirektoratets satsing "Psykisk helse i skolen" og er et tiltak for ungdoms- og videregående skoler, utviklet av Voksne for Barn.

Det er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv. Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.

Drømmeskolen består av ulike deler som skaper en helhet i skolens arbeid med læringsmiljøet:

Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver ny klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret. Dette er en systematisk måte å jobbe på for å fremme et positivt læringsklima i klassen. Klassen og kontaktlærer jobber blant annet med kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål for læringsmiljøet.

Elevmentorene er de viktigste aktørene og selve hjertet i Drømmeskolen. De har en helt spesiell rolle som forbilder for andre elever på skolen. De er også viktige når skolen skal kartlegge hvilke behov elevene på skolen har for å oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. Elevmentorene får opplæring og veiledning i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å:

  • ta imot nye elever når de begynner på skolen
  • bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser
  • lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser
  • holde temasamlinger for medelever om blant annet vennskap og relasjoner

Voksne for barn - drømmeskolen

 

 

Sist oppdatert 15.05.2019