Elevrådet 2022/2023

Elevråd 20222023.jpg

Styreleder:
Mary-Ann Bjerke Menne

Nestleder:
Emil Røvik

Referent:
Adrian Myhre Mauseth

Rektor kontakt:
Mathilde Postholm Nilsen

Resten av styret:
Selin Unal
Jørgen Moseid Ulven
Joachim Liu Wærnes
Aleksandra Przylucka
Kevin Haarberg Ingebrigtsen
Anna Kristin Onsøyen Johansen
Ivan Agapov

Sist oppdatert 08.11.2022