Elevundersøkelsen

Elev

Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig, og elever kan hoppe over spørsmål de ikke vil svare på. Resultatene kan bare hentes ut på gruppenivå, ikke individnivå.

Elevundersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av perioden 1. oktober - 31. desember 2020. Kontaktlærer vil informere nærmere om undersøkelsen.

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Lenke til elevundersøkelsen

Sist oppdatert 19.10.2020