Klage på standpunkt

ORDSKY STANDPUNKT PUBL 1 WEB BRØDTEKST 2.jpg

Informasjon om klagerett på sluttvurdering våren 2021

Karakterene publiseres i Everyday. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterer til elevene. Avgangselever får vitnemål/ kompetansebevis så snart disse blir klare etter skoleslutt. Det kan klages på standpunktkarakter i fag, eksamenskarakter, standpunktkarakter i orden og adferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag. Det kan ikke klages på halvårsvurderinger. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan det kreves begrunnelse for standpunktkarakter. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny 10 dagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt.

Klagen blir behandlet av en klagenemnd fra Trøndelag fylkeskommune. Resultatet kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Skjema for klage på standpunktkarakter i fag, orden og atferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (IV) og skjema for klage på ikke-skriftlig eksamen ligger nederst på denne siden, eller ved å ta kontakt med eksamenskontoret på Tiller vgs.


Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister finner du i boksene under siden her.

Spørsmål om klager rettes til Turid Johansen.

Skjema for elever ved klage på standpunkt

Nyttig informasjon angående klage på standpunkt

Har du spørsmål?

Turid Johansen
Rådgiver
74 17 87 34 93 21 17 17