NAV-veileder

NAV-veileder

Øyvind Spjøtvold
  916 72 578

Vi er så heldige å ha en egen NAV-veileder knyttet til skolen. Øyvind Spjøtvold jobber ved NAV Lerkendal og bruker en stor del av stillingen sin til å hjelpe og veilede ungdom som går på skolen. Han er tilgjengelig på rom 222 et par dager i uka og kan nås på telefon og e-post.

NAV har en rekke viktige oppgaver og ordninger og skal være tilgjengelig for både ungdom og voksne som har behov for det. Du kan blant annet få veiledning om økonomi og det å komme seg ut i arbeidslivet. NAV kan også koble inn andre som kan hjelpe deg der dette trengs, og samarbeider mye med hjelpeapparatet, skolen og arbeidslivet.

Øyvind er knyttet til elevtjenesten på skolen. Han jobber både med enkeltungdommer og overfor grupper. Han vil være tilgjengelig på skolen i hovedsak på mandager og torsdager, men dette kan variere noe fra uke til uke. Vi oppfordrer både elever, lærere og andre ansatte på skolen til å ta kontakt.

Sist oppdatert 19.11.2018