Registrering av kontaktinformasjon

OPPSTART SKOLE 2017.jpg

Til elever/foreldre/foresatte

Vi trenger informasjon om deg og dine foresatte slik at vi kan nå dere ved behov.
Registrer minst én foresatt.
Vi ber om at også dere over 18 år registrerer nærmeste pårørende som foresatt, slik at vi kan ta kontakt ved f.eks. ulykke eller sykdom.

Registrer her!

 Diverse informasjon i forbindelse med skolestarten 2018:

Valg av 2. fremmedspråk for Vg1 medier og kommunikasjon og Vg1 studiespesialisering

Alle elevene på disse to utdanningsprogrammene må velge et 2. fremmedspråk. Nytt i år er tilbud fra Trøndelag fylkeskommune om nettundervisning i kinesisk I. Dette kan du velge dersom du har hatt fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på ungdomsskolen.

Informasjon og skjema for valg av 2. fremmedspråk

Valg av programfag for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal velge ett programfag og kan velge mellom sosiologi og sosialantropoligi, biologi 1, internasjonal engelsk og psykologi 1.

Informasjon og skjema for valg av programfag for Vg3 påbygging

Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling

Dette kan bare velges av elever som har kommet inn på Vg1 studiespesialisering.

Informasjon og skjema for valg av Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling

Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Dette utgjør kr 1 032 for elevene på medier og kommunikasjon, service og samferdsel og studiespesialisering. For bygg- og anleggsteknikk er utstyrsstipendet kr 2 285. Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, men husk at du likevel må søke. Du må begynne på skolen før første utbetaling. Skolen registrerer oppmøte og melder inn til Lånekassen.

Lenke til LånekassenSøk så snart som mulig!

Skoleskyss

Du som har t:kort fra forrige skoleår, skal fortsette å bruke det (også du som kommer fra ungdomsskolen). Men husk at du likevel må søke! Elever som har krav på t:kort, som har søkt men ikke fått søknaden ferdigbehandlet før skolestart, må ta vare på kvitteringer slik at utlegg kan bli refundert. T:kortene kan hentes i skolens resepsjon etter hvert som de kommer.

Informasjon og søknad om skoleskyss

Viktig beskjed fra samferdselsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune:
Har du rett på skoleskyss og ikke har søkt, gjør det NÅ. F.o.m. 3. september vil du bli nektet adgang på bussen dersom du ikke kjøper billett eller viser t-kort

Datamaskin

Du kan enten ta med din egen datamaskin eller kjøpe en PC hos Elkjøp til redusert pris via fylkesommunen. Før du velger løsning, må du kontrollere at datamaskinen du har eller kjøper tilfredsstiller de tekniske kravene ved det utdanningsprogrammet du skal begynne på. Med rabatt koster maskinen hos Elkjøp totalt 3 ganger den årlige minste stipendsatsen (utstyrsstipend som krever søknad til Lånekassen). Dersom du kjøper datamaskin gjennom en annen forhandler enn Elkjøp, gir fylkeskommunen ikke støtte til dette.

Informasjon og bestilling av PC
IKT-reglement


Skolebøker

Skolebøker lånes på skolens bibliotek etter avtale med kontaktlærer når skolen har startet. Elevene aksepterer utlånsreglene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet Trondelag FK. Elevene får SMS med beskjed om aktivering fra Trøndelag fylkeskommune etter 2. inntaket i midten av august.

Regler for lån av læremidler

Bokskap

Elevene har selv ansvar for sine eiendeler og eiendeler utlånt av skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar for bortkomne eiendeler. Elevene får tilbud om lån av bokskap. Eleven har selv ansvar for innholdet i skapet og for å skaffe godkjent hengelås. Skolen har ikke ansvar for eventuelle innbrudd i elevenes bokskap.

Digitale elevbevis

Trøndelag fylkeskommune innfører høsten 2018 digitale elevbevis der elevene selv skal legge inn portrettbilde. Beviset kan for eksempel brukes som identitetskort ved eksamen, som lånekort ved skolebiblioteket og er godkjent legitimasjon for reiser hos AtB eller andre som tilbyr studentrabatt. Elevene må laste ned appen PocketID og logge inn med FEIDE-id for å komme i gang.

Informasjon om digitalt elevbevis og registrering

Canvas er ny lærlingsplattform fra høsten

Fra høsten blir itslearning erstattet med Canvas som læringsplattform. Vi kommer tilbake til når tilgangen til Canvas er på plass. Innholdet i itslearning er ikke lenger tilgjengelig (var tilgjengelig til og med 30. juni 2018).

OneDrive

OneDrive er utilgjengelig fra 30. juni til skolestart.

Parkering

Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser for biler og oppfordrer elevene til å benytte offentlige transportmidler. Elevene skal kun parkere på elevparkeringen som er på den øverste raden ved første innkjøring til venstre (10 plasser). Elevoblat skal ligge synlig i frontruta. Dette kjøpes i resepsjonen for kr 20 per skoleår. Sykler parkeres i sykkelstativ foran skolen, og mopeder parkeres på anvist område utenfor gymsalen (til venstre for hovedinngangen).

Informasjon om parkering ved Tiller videregående skole

Informasjon som gjelder enkelte programområder/tilbud

 

Elever som har norsk tegnspråk som 1. språk eller som 2. fremmedspråk
- krav til PC

Det legges opp til bruk av web-kamera i enkelte fag. Standard tilkobling til våre projektorer og lydanlegg er HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Bygg- og anleggsteknikk
- utstyr

Vg1 får utlevert verktøy, personlig verneutstyr (hjelm, hørselvern, øyevern og vernesko) og arbeidstøy. Det faktureres kr 1 000 for dette etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet).

Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk: Kjøp/leie av verktøy og verneutstyr, leveres ut på skolen. Det faktureres kr 1 000 for dette etter 1. oktober (dekkes av utstyrsstipendet). Elevene bruker i tillegg eget utstyr fra forrige skoleår.

Service og samferdsel

Vg1 og Vg2 salg, service og sikkerhet: Yrkesfaglig fordypning (YFF); første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november. Det er lurt allerede nå å tenke på hvor/i hvilken bedrift du ønsker å ha opplæringen din.

Vg2 transport og logistikk: Elevene skal bruke vernesko og arbeidsklær når de har praksis. Vernesko og klær skaffes og dekkes av skolen. Man starter tidlig med formidling til bedrift.

Sist oppdatert 09.07.2018