Skolestart høsten 2019

Tidligere Heimdal vgs
Foto: Olai Wanvik

Torsdag 15. august ønsker vi alle våre elever velkommen til første skoledag på Tiller videregående skole, Saupstad!

Skolen har nå adresse Blisterhaugvegen 9 (tidligere Heimdal videregående skole).

Dere møter i auditoriet (til høyre når dere kommer inn hovedinngangen) til følgende tidspunkt:

Kl. 08.05: AT1 (arbeids- og hverdagslivstrening)
Kl. 09.00: Alle elevene i Vg1
Kl. 09.00: AT2 og AT3
Kl. 09.00: Innføringsklassen for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
Kl. 10.00: Alle elevene i Vg2
Kl. 12.00: Alle elevene i Vg3

Viktig informasjon

Husk at du må svare inntakskontoret om du tar plassen innen fristen 17. juli!
2. inntaket er cirka 31. juli med svarfrist 5. august.

Du finner viktig informasjon i de gule boksene under.
Noe av informasjonen gjelder alle, og noe gjelder spesielle programområder eller tilbud.