Vg1 og Vg2 bygg- og anleggsteknikk

Utstyr

Elevene i Vg1 får utlevert verktøy, hjelm, hørselvern og øyevern. Det faktureres kr 1 000 for dette etter 1. oktober. Arbeidsbukse og vernesko må elevene skaffe selv.

Det samme gjelder for elevene i Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk. Elevene bruker i tillegg eget utstyr fra forrige skoleår.

Husk å søk på utstyrsstipend - kr 2326 (per juli 2019).

Sist oppdatert 13.07.2019