Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Dette utgjør per 12. juli 2019 kr 1 051 for elevene på medier og kommunikasjon, service og samferdsel og studiespesialisering. For bygg- og anleggsteknikk er utstyrsstipendet kr 2 326. Utstyrsstipendet er ikke behovsprøvd, men husk at du likevel må søke. Du må begynne på skolen før første utbetaling. Skolen registrerer oppmøte og melder inn til Lånekassen.

Lenke til Lånekassen  Søk så snart som mulig!

Sist oppdatert 12.07.2019