Vg1 medier og kommunikasjon

Valg av 2. fremmedspråk

Alle elevene på Vg1 medier og kommunikasjon må velge et 2. fremmedspråk. Trøndelag fylkeskommune tilbyr nettundervisning i kinesisk I. Dette kan du velge dersom du har hatt fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på ungdomsskolen.

Informasjon og skjema for valg av 2. fremmedspråk

Sist oppdatert 12.07.2019