Skolebøker og bokskap

Skolebøker

Skolebøker lånes på skolens bibliotek etter avtale med kontaktlærer når skolen har startet. Elevene aksepterer utlånsreglene når de aktiviserer sin brukerkonto til trådløsnettet, Trondelag FK. Elevene får SMS med beskjed om aktivering fra Trøndelag fylkeskommune etter 2. inntaket i midten av august.

Vi presiserer at bøker, kalkulatorer og annet som er lånt hos skolen, må erstattes av eleven dersom disse ikke blir levert tilbake til skolen ved skoleslutt. Det blir sendt ut fakturaer for det som mangler. Fakturaer som ikke blir betalt går i verste fall til inkasso.
Med andre ord: Pass godt på det du har lånt!

Regler for lån av læremidler

Bokskap

Elevene får tilbud om lån av bokskap. De har selv ansvar for sine eiendeler og eiendeler utlånt av skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar for bortkomne eiendeler. Eleven har selv ansvar for innholdet i skapet og for å skaffe godkjent hengelås. Skolen har ikke ansvar for eventuelle innbrudd i elevenes bokskap.

Sist oppdatert 12.07.2019