Skoleskyss

Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Tiller videregående skole:
Saupstadsenteret og Casper Lundes veg betjenes av 2 og 16
Bjørndalstoppen betjenes av 2, 23 og 40

 

Fri skoleskyss

Fulltidselever som bor minst 6 km fra skolen (korteste gangbare vei), har krav på fri skoleskyss i form av elektronisk skole t:kort.

Søk snarest! Det er merket av på svarkortet fra inntaktskontoret (Vigo-brevet) om du har rett til t:kort.

Du som har t:kort fra forrige skoleår, skal fortsette å bruke det (også du som kommer fra ungdomsskolen). Men husk at du likevel må søke! Elever som har krav på t:kort, som har søkt men ikke fått søknaden ferdigbehandlet før skolestart, må ta vare på kvitteringer slik at utlegg kan bli refundert. T:kortene kan hentes i skolens resepsjon etter hvert som de kommer, dere får nærmere beskjed.

Merk deg at dersom du mister t:kortet ditt kan du bestille et nytt i resepsjonen på skolen. Du vil da få en faktura på kr 150.

Informasjon og søknad om skoleskyss

Sist oppdatert 14.08.2019