Vg1 studiespesialisering

Valg av 2. fremmedspråk

Alle elevene på Vg1 studiespesialisering må velge et 2. fremmedspråk. Trøndelag fylkeskommune tilbyr nettundervisning i kinesisk I. Dette kan du velge dersom du har hatt fremmedspråk (i tillegg til engelsk) på ungdomsskolen.

Informasjon og skjema for valg av 2. fremmedspråk

Studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling

Har du lyst til å velge studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling? Bruk lenken under og registrer deg!

Informasjon og skjema for studiespesialisering og demokratiutvikling

Sist oppdatert 12.07.2019