Stipend og lån

Kontaktperson for elevene i innføringstilbudet for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Jomar Kvithyll
Karriereveileder
74 17 86 19


Kontaktperson for alle andre elever

Linda Høvik
Konsulent
74 17 86 48

Lånekassen

Sist oppdatert 18.04.2018