Stipend og lån

Søknadsfristen for vårsemesteret er torsdag 15. mars!

Kontaktperson for elevene i innføringstilbudet for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Jomar Kvithyll
  74 17 86 19

Kontaktperson for alle andre elever

Linda Høvik
linho@trondelagfylke.no  74 17 86 48

Lånekassen

Sist oppdatert 18.04.2018