Stipend og lån

Søknadsfristen for vårsemesteret er fredag 15. mars!

Kontaktperson for elevene i innføringstilbudet for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Hans Ivar Myran
  74 17 85 96

Kontaktperson for alle andre elever

Linda Høvik
  74 17 86 48

Lånekassen

Sist oppdatert 25.02.2019