Stipend og lån

Kontaktperson for elevene i innføringstilbudet for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Jomar Kvithyll
Karriereveileder
74 17 86 19 93 29 64 47


Kontaktperson for alle andre elever

Linda Høvik
Konsulent
74 17 86 48 99 03 68 33

Lånekassen

Sist oppdatert 18.04.2018