Stipend og lån

Søknadsfristen for høstsemesteret er fredag 15. november!

Kontaktperson for elevene i innføringstilbudet for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge

Hans Ivar Myran
  74 17 85 96

Kontaktperson for alle andre elever

Linda Høvik
  74 17 86 48

Lånekassen

Sist oppdatert 09.07.2019