Parkering

PARKERING AUG 2016.jpg

Tiller videregående skole har SmartOblat, som er en nettbasert løsning der bilens nummer registreres elektronisk. Parkeringsoblat synlig i frontruta er ikke lenger nødvendig (bortsett fra oblat for elevparkering). Kontroll av parkering og håndheving av reglementet er Trondheim parkerings ansvar.

Elever
Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser og oppfordrer elevene til å benytte offentlige transportmidler. Åpen elevparkering (10 plasser) er på den øverste raden (syd) nærmest Tiller distriktpsykiatriske senter.

Elevoblat kjøpes i ekspedisjonen og koster kr 20. Dette skal ligge synlig i frontruta.

Mopeder skal parkeres på anvist område utenfor gymsalen.

Besøkende
Besøkende henvender seg i skolens resepsjon og oppgir bilnummer og hvor lenge de skal oppholde seg på skolen.

OBS! Besøkende som skal delta på kurs eller ta eksamen, kan dessverre ikke benytte parkeringsplassen. Vi har ikke kapasitet, og dere må bruke offentlig transportmiddel eller parkere et annet sted.

Sist oppdatert 05.03.2019