Åpen kveld

Tiller videregående skole, Saupstad

Velkommen til åpen kveld! Det offisielle programmet starter kl. 18.00 i auditoriet, men vi har enkel servering fra kl. 17.30.

Her er programmet
Vi minner om at skolen ikke har parkeringsplass for gjester, og at parkeringskjelleren på Kolstad Arena kan benyttes.