Avslutning for Vg2 på yrkesfag

Tiller videregående skole

Elever og foreldre inviteres til høytidelig avslutning i skolens kantine.