Avslutning for AHT og Vg2 på yrkesfag

Tiller videregående skole

Elever og foreldre/foresatte i AHT, 2BABY, 2BAKE, 2SSS og 2TL inviteres til høytidelig avslutning i skolens kantine.