Avslutning for Vg3

Tiller videregående skole

Elever og foreldre/foresatte inviteres til høytidelig avslutning i skolens kantine.