Hospitering

Tiller videregående skole

10. klassinger hospiterer ved Tiller videregående skole i løpet av disse to ukene.