Høyskoleturneen 2019

Tiller videregående skole

Representanter fra høyskoler med mer orienterer for elevene i Vg3.

Vi får besøk fra Forsvaret, Handelshøyskolen BI, Sonor (Study outside Norway), folkehøyskolene, Kulturstudier (Afrika, Latin-Amerika og Asia), Høyskolen Kristiania og Dronning Mauds Minne Høgskole (barnehagelærerutdanning).

Kl. 0830: Felles orientering i gymsalen, kort presentasjon av alle deltagende institusjoner.
Kl. 0900: Parallelle presentasjoner
Kl. 1010: Stands