Offentliggjøring av standpunktkarakterene for Vg3

Everyday

Standpunktkarakterene offentliggjøres på Everyday.

Hurtigklagefrist: tirsdag 16. juni

Ordinær klagefrist: lørdag 20. juni

Om hurtigklagefrist

Avgangselever bør sende inn klagen så fort som mulig for å sikre hurtigklagebehandling. Hvis klagen fremmes etter 16. juni, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyere utdanning (1.juli).

Mer om karakterer og klage