Offentliggjøring av standpunktkarakterer for Vg1, Vg2 og innføringsklassen

Everyday

Standpunktkarakterene offentliggjøres på Everyday.

Hurtigklagefrist: tirsdag 16. juni  (gjelder Vg2 YF)

Ordinær klagefrist: mandag 22. juni

Om hurtigklagefrist

Avgangselever bør sende inn klagen så fort som mulig for å sikre hurtigklagebehandling. Hvis klagen fremmes etter 16. juni, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyere utdanning (1.juli).

Mer om karakterer og klage