Sosiale medier, deling av bilder og film på nett

Tiller videregående skole, Saupstad, auditoriet

Politiet snakker om sosiale medier, deling av bilder og film på nett. Etikk, personlig ansvar og konsekvenser, også et blikk på lovverket. Hvordan er det å være foreldre i en tid hvor mange unge blir utsatt for trakassering og negativ bruk av sosiale medier?

Kl. 18.00-18.10: Innledning ved elevrådsleder Aleksander Nessan
Kl. 18.10-18.55: Foredrag ved Ola Svorkdal Hess
Kl. 19.00-19.50: Diskusjon og refleksjon
Kl. 19.50-20.00: Oppsummering

Invitasjon til foreldremøte 21. november 2019