Ungdomshelsedag

Tiller videregående skole, Saupstad

Ungdomshelsedagen er et internt arrangement på Tiller videregående skole hver høst.

Elevene får beskjed av lærer om hvor og når de skal møte opp.

Foredrag i auditoriet:

  • Antidoping Norge
  • SMISO-senteret (Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep)
  • Mental helse (Medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte)

Stand i kantineområdet og i inngangsområdet i 1. etasje:

  • Skeiv ungdom
  • OBU (Omsorgsstasjon for barn og ungdom – Kirkens bymisjon)
  • Boxåpner (Kultursenter for barn og unge)
  • Kultursenteret ISAK

Det serveres frukt i "stand-områdene"!

Rom 165 og 235:

  • Avspenningsteknikker ved fysioterapeuter fra Trondheim kommune