Universitetsturneen 2019

Tiller videregående skole

Representanter for universiteter/høyskoler orienterer elevene i Vg3

Vi får besøk fra NTNU (realfag og teknologi, samfunnsfag, hele studietilbudet), Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, OsloMet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Tromsø.

Kl. 0805: Velkommen og orientering i gymsalen
Kl. 0810: Introduksjon til høyere utdanning
Kl. 0840: Kort presentasjon av de deltakende intstitusjonene
Kl. 0920: Pause
Kl. 0935: Parallelle presentasjoner
Kl. 1045: Stands
Kl. 1115: Slutt