Drømmeskolen - nye muligheter som elevmentor?

ELEVMENTOR ILLUSTRASJONSBILDE.png

Tiller Videregående skole er en del av Drømmeskolen. Det betyr at vi bruker en modell for å styrke inkludering og et godt skolemiljø.

Det viktigste delen av Drømmeskolen er elevmentorer.

I år har vi hatt en super gjeng som har bidratt med mye forskjellig på skolen vår. NÅ har du muligheten til å være med å påvirke og bestemme neste skoleår.

Som elevmentor skal du være med på:

  • Bidra til at VG1 elevene får en god 1.skoledag og et godt skolemiljø
  • Du skal bidra med å skape gode relasjoner
  • Lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser
  • Du skal som elevmentor jobbe med holdningsendring på skolen
  • Du skal få opplæring i Drømmeklasse 1 og 2
  • Du får en viktig attest som kan brukes ved jobbsøking.

Ressursgruppa for Drømmeskolen er:
Emel Taspinar Özcan og Toril Storrøsæter.

Ta kontakt med oss!!

Om Drømmeskolen og elevmentorer og Voksne for barn

Sist oppdatert 08.04.2021