HENT AS bygger Tiller videregående skole

Tegning av nye Tiller vgs
Tegning: Arkitema Architects AS på vegne av Trøndelag fylkeskommune.

Det er HENT AS som skal bygge nye Tiller videregående skole. De skal bygge om og bygge nytt.

Det er inngått en samspillsavtale mellom HENT AS og Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med utvikling av Tiller videregående skole.

Les mer om prosjektet i lenken til bygg.no

Sist oppdatert 24.04.2019