Velkommen til Tiller videregående skole, Saupstad!

GAMLE HEIMDAL SOMMER WEB BRØDTEKST.jpg
Tiller videregående skole, Saupstad fra høsten 2019. Foto: Olai Wanvik

Fra skolestart 2019 skal elever ved Tiller videregående skole ha sin opplæring i
midlertidige lokaler på Saupstad. Skolen tilbyr de samme utdanningsprogrammene som er i dag, og elevene søker til skolen gjennom VIGO.

Vi vil holde til i Blisterhaugvegen 9, der Heimdal videregående skole holdt til tidligere.
Lokalene vil være nyoppusset når vi flytter inn til høsten. Elever og ansatte skal være i midlertidighet på Saupstad i 2,5 år.

Fylkestinget ønsker å utvikle Tiller videregående skole slik at den skal fremstå attraktiv
for søkere og samarbeidspartnere. Den eksisterende Tiller videregående skole skal
bygges om, bygges på og renoveres. Skolens kapasitet skal utvides til 800 elever.

Den nye skolen skal stå ferdig desember 2021, og  vi gleder oss. I mellomtiden skal vi gi ungdommene god opplæring, trygghet og trivsel i deres læringsarbeid.

Sist oppdatert 24.05.2019