Velkommen til Tiller videregående skole, Saupstad

GAMLE HEIMDAL SOMMER WEB BRØDTEKST.jpg
Tiller videregående skole, Saupstad fra høsten 2019. Foto: Olai Wanvik

 

Høsten 2019

Fra skolestart 2019 skal elever ved Tiller videregående skole ha sin opplæring i
midlertidige lokaler på Saupstad.

Vi holder nå til i Blisterhaugvegen 9, der Heimdal videregående skole holdt til tidligere.
Elever og ansatte skal være i midlertidighet på Saupstad i 2,5 år.

Fylkestinget ønsker å utvikle Tiller videregående skole slik at den skal fremstå attraktiv
for søkere og samarbeidspartnere. Den eksisterende Tiller videregående skole skal
bygges om, bygges på og renoveres. Skolens kapasitet skal utvides til 800 elever.

Den nye skolen skal stå ferdig desember 2021, og  vi gleder oss. I mellomtiden skal vi gi ungdommene god opplæring, trygghet og trivsel i deres læringsarbeid.

Sist oppdatert 14.08.2019