Foreldremøter

Ola Svorkdal Hess
Ola Svorkdal Hess

Hvordan er det å være foreldre i en tid hvor mange unge blir utsatt for trakassering og negativ bruk av sosiale medier?

Foreldremøte torsdag 21. november 2019 kl. 18.00-20.00
i auditoriet på Tiller videregående skole, Saupstad

Velkommen til foreldremøte! Politiet, ved Ola Svorkdal Hess, snakker om sosiale medier, deling av bilder og film på nett. Etikk, personlig ansvar og konsekvenser og et blikk på lovverket. Hess vil problematisere det å være foreldre i en tid hvor mange unge blir utsatt for trakassering og negativ bruk av sosiale medier.

Kl. 18.00-18.10: Innledning ved elevrådsleder Aleksander Nessan
Kl. 18.10-18.55: Foredrag ved Ola Svorkdal Hess
Kl. 19.00-19.50: Diskusjon og refleksjon
Kl. 19.50-20.00: Oppsummering

Invitasjon til foreldremøte 21. november 2019

Vi minner om at vi ikke har parkeringsplasser for besøkende og henviser til parkeringskjelleren på  Kolstad Arena ved Heimdal videregående skole.

 

Avholdte møter

Høsten 2019

Foreldremøte for Vg2-klassene tirsdag 10. september 2019 kl. 18.00-20.00
Invitasjon til foreldremøte for Vg2

Foreldremøte for Vg1-klassene tirsdag 20. august 2019 kl. 18.00-20.00.
Invitasjon til foreldremøte for Vg1

 

 
Sist oppdatert 14.11.2019