IST Everyday - foreldretilgang

Trøndelag fylkeskommune har fra høsten 2019 tatt i bruk IST Everyday som skoleadministrativt system. Her kan både elever og foreldre til elever under 18 år se fravær, karakterer og kalender med mer.

Foreldre blir automatisk importert inn i Everyday basert på opplysninger fra folkeregistret. Hvis du som forelder ikke får opp en tilknytning til ditt barn ved innlogging, kan du kontakte skolen. Det er teknisk mulig å kunne følge opp din ungdom selv om vedkommende har passert 18 år. Ta kontakt med elevens kontaktlærer hvis dette er aktuelt.

Innloggingslenke:trondelag.no.ist.com/guardianKlikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.)

Når du er innlogget ser du på Min side "Min familie" som viser ditt navn og de elever du har tilgang til.

Oppe i høyre hjørne av skjermbildet har du "Logg ut"-knappen.

For å se/endre de kontaktopplysninger som er registrert på deg i det skoleadministrative systemet, klikk på navnet ditt og "Personinfo/Kontaktinfo".

Klikk på "blyant"-ikonet for å kunne editere et felt og lagre etter endring:

  endre kontaktopplysninger.jpg

 

Klikk på et barn/en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Kalender/Aktiviteter" og hendelser.

Ved å klikke på pilknappene (markert med rødt på bildet) navigerer du mellom skolens aktivitetskalender og elevens kalender/timeoversikt:

foresatt kalender_2.jpg

Fra elevens kalender/timeoversikt kan du bruke piler for å gå til en annen dag i elevens timeplan:

elev kalender.jpg

 

Klikk på et barn/en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Fravær/registrere fravær". Du kommer til en side hvor du har tilgang til to forskjellige bilder ved å benytte pilknappene mot høyre (og tilbake mot venstre). Det første bildet er registreringsbildet.

For å registrere heldagsfravær klikk i feltet "Heldag". Hvis fraværet  ikke gjelder dagens dato endrer du dato i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Skriv inn en kommentar om hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn senitiv informasjon. Lagre.

For å registrere timefravær velg riktig dag i feltene "Startdato" og "Sluttdato". Velg klokkeslett ved å bruke scrollefunksjonen eller ved å skrive rett i feltene "Starttid" og "Sluttid". Skriv inn en kommentar om hva fraværet gjelder. Ikke skriv inn senitiv informasjon. Lagre.

registrere og se fravar.jpg

 

Hvis du ønsker å se et sammendrag av elevens fravær i dager og timer går du til neste side med pilknapp mot høyre (klikk på pil mot venstre for å gå tilbake til registreringsbildet):

registrere og se fravar2.jpg

 

Du kan se en liste over publiserte halvårsvurderinger i fag og orden/atferd i inneværende skoleår. Der hvor det finnes merknad til karakteren vises denne under fagnavnet. Karakteren vises helt til høyre:

karakterer.jpg

Velg med pilen om du vil se vurderinger for høsthalvår eller vårhalvår:

karakterer halvar.jpg

 

Hvis lærer har sendt varsel om at eleven står i fare for å ikke å få karakter i et fag, vises varselet under det aktuelle faget. Klikk på linjen for å se varselbrevet:

Dersom du er registrert med en e-postadresse vil du også ha mottatt informasjon på e-post. (For elever over 18 år sendes ikke varsel til foresatte).

Dersom det er fattet et vedtak (IOP) og skolen har valgt å benytte denne modulen, vil foresatt ha et menypunkt "Individuell opplæringsplan":

iop1.jpg

 

Klikk for å se på dokumenter knyttet til denne. IOP åpnes i en egen fane i nettleseren, og kan inneholde ett eller flere elementer. Klikk på elementet for å åpne:

 

iop4.jpg

 

Klikk på et barn/en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Timeplan/Timeplan og fravær". Det åpnes i en ny fane i nettleseren.

Dersom du ønsker å velge et annet visningsspråk kan dette endres under "Profil":

webuntis.jpg

 

Gå til "I dag" for å se dagens timeplan for de elever du har tilgang til (som går på samme skole:

webuntis2_2.jpg

 

Velg deretter en elev på menylinja øverst på skjermen for å se valgte elevs timer. Du kan velge om du vil se hele klassens eller kun elevens timeplan, disse kan være forskjellige. Bruk piltaster for å bla til andre uker.

webuntis3.jpg

 

Klikk på et barn/en elev du har tilgang til, og klikk på menypunktet "Timeplan/Timeplan og fravær".

Under "Mine data" ser du fravær og merknader som er registrert for de elevene du har tilgang til (nederst vises merknader, gå til neste vindu ved å klikke på pil for å velge visning så du f.eks. kan se hele skoleåret eller kun semester etc.):

webuntis_minedata_2.jpg Det er også mulig å registrere fravær for en elev direkte fra  "Mine data". Husk å velge riktig elev først.

Klikk på knappen "Rapportere fravær".

I bildet du får opp registreres heldagsfravær fram i tid.

Husk at start- og sluttidspunkt må omfatte hele skoledagen!

Du bør legge inn en merknad som er en kommentar om hva fraværet gjelder til læreren. Dersom skolen har åpnet for det, vil du se et felt hvor du kan velge fraværsårsak. hvis dette ikke finnes skal du kun legge inn merknad.

Det er ikke mulig å registrere fravær tilbake i tid. Du kan ikke registrere et fravær som starter og slutter på samme tidspunkt. Du vill da få en melding nederst til høyre på skjermen om at datointervallet er ugyldig.

 Lenke til videoguide:

http://ist.guidecloud.se/224.guide

Sist oppdatert 22.09.2021