Utleie av lokaler

Kroppsøvingssal (cirka 560 m²)

Utleie mellom kl. 1630 og 2200 på hverdager og mellom kl. 1400 og 2100 på søndager.
Pris: kr 260 per klokketime

Klasserom

Pris etter avtale

Kontaktperson:

Arnt Sigurd Solberg
Fagleder m/personalansvar
74 17 85 48 95 27 84 69
Sist oppdatert 18.04.2018