Nødsituasjoner

Nødsituasjoner vil bli håndtert med utgangspunkt i skolens beredskapsplan. Beredskapsplanen og skolens nødutganger blir gjennomgått med elevene ved skolestart.

Branninstruks for Tiller videregående skole

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med instruksen.

  • Oppslag i klasserom
  • Prosedyrer ved brannalarm
  • Oversikt over slukningsutstyr
  • Oversikt over oppstillingsplasser/områder

Ved brannalarm skal følgende prosedyrer følges

  • Bruk raskeste/sikreste vei ut til oppstillingsplass.
  • Lærere som har undervisning er ansvarlig for at gruppene/elevene kommer seg raskt ut av bygget.
  • Når den enkelte lærer har fått med seg alle elevene i sin gruppe/klasse ut av bygningen, stiller disse opp på på sin plass.
  • Varsling av hørselshemmede elever via SMS (jf. varslingsliste)
  • Brannvernleder og verneleder disponerer ledig personell.

Oppstillingsplasser og områder

Blir oppdatert!

Skolens vernetjeneste

Verneleder

Arnt Sigurd Solberg
74 17 85 48

Brannvernleder

Stig Sommervold
74 17 82 74

Hovedverneombud

Erlend Bergh
74 17 85 83

Verneombud for byggfaghall og teknisk byggfaghall med uteområde (område 1)

Einar Nordbø
74 17 85 75

Verneombud for alle arbeidsrom for lærere, bibliotek, administrasjon, kantine og personalrom (område 2)

Siri Anita Melby Dalehamn
74 17 87 01

Verneombud for transportfaghall, kobber- og blikkenslagerhall med uteområde (område 3)

Anders Z. Jensen
74 17 85 32

Verneombud for renholderne, driftsavdelingen og tekniske rom (område 4)

Erlend Bergh
74 17 85 83

Verneombud for alle undervisningsrom, AHT, kroppsøvingshallen og alle spesialrom (område 5)

Marius Myran Åldstedt
74 17 85 32 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.07.2019