Temadag om folkeverksted

Temadag-folkeverksted.jpg

Temadag/nettverksamling for bibliotekene som har mottatt tilskudd til etablering av folkeverksted

 

Sesjon 1 - Folkeverksted - for hvem og med hvem?

Punkter fra diskusjonene

Brukerinvolvering og samskaping av tilbudet

 • Bruke ungdomsrådet i kommunen
 • Ungt entreprenørskap
 • Ungdomsklubber
 • Kombinasjonsbibliotek har ekstra gode muligheter til nært samarbeid med skolen
 • Steinkjer har en bibliotekutviklingsreferansegruppe med fire ungdommer som har blitt involvert i planleggingen.
 • Oppdal vil samarbeide med lokalt friluftmiljø og håndverkmiljø.

Bruker og brukergrupper / samarbeid med frivillighet

 • Viktig å ha en synlig profil / logo
 • Markedsføring – via hvilke kanaler når man ungdom best?
 • Viktig å tenke flere aldersgrupper inn i folkeverksted
 • Frivilligsentralene er aktuelle samarbeidspartnere

Lag og foreninger som kan være aktuelle samarbeidspartnere:

 • Husflidslag
 • Saniteten
 • Lions Club
 • Røde kors

 Samarbeid med næringsliv

 • Flere av pilotene har allerede koplet seg på ressurser i næringslivet lokalt
 • Aktuelle samarbeidspartnere kan være næringsforening, næringshager og bedrifter som jobber med materialer som er tenkt benyttet i verkstedet
 • Flere peker på at det er mulig å få tilgang til materialer som kanskje betraktes som avfall hos en bedrift men som kan brukes til skaperaktivitet i folkeverkstedet.
 • Ingen hadde enda tenkt på mulighet for sponsorer fra næringslivet. Her ligger det imidlertid muligheter etter hvert. Se blant annet nederst på denne sida http://folkeverkstedet.com/    

Ressurser fra dagen

Verkstedet på Sølvberget - presentasjon.pptx

Kontrakt for utvidet bruk av Verkstedet.docx

Workshop - ungt entreprenørskap og fremtiden i våre hender.pptx

Presentasjon organisering folkeverksted 2020.pptx

Sist oppdatert 05.02.2020