Et fagrom for biblioteklokaler

Et fagrom om biblioteklokaler

NORMER / STANDARDER, Erfaringstall

Bibliotekareal

UTLÅNSSKRANKE

Skal dekke ut-og innlevering samt referansetjeneste.
Min. 10 – 15 m2
Min. skrankelengde = 3 m.
Passasjebredde foran skranke = 2,5 m.


STUDIEPLASSER


 2,5  -  3,0 m2 pr. plass
 4 hyller i høyden


 STUDIECELLER

 3 m2 pr. plass


TIDSSKRIFT / AVISER

5 skråhyller i høyden
4 –5 tidsskrift pr. hylle
Arbeidsplasser/ sittegrupper à 3 m2 kan legges til funksjonen.


GRUPPEROM

Min. 10 m2 ( 4 personer) deretter 2 m2 pr. person.


UTLÅNSAREAL Bilde av bibliotek

 Helst 1,5 meter nettoareal mellom reolene.
 Arealbehov  : 65 bd. / m2.
 33 bd. pr. hylle.Blueprint_Pixabay
 Max. 5 hyllehøyder langs vegg
 Max. 4 hyllehøyder frittstående
 Ikke mer enn ¾ fulle høyder.
 Tilvekstareal : + 4% pr. år.
 Nederste hylle bør ligge 30 cm over gulvnivå.


KONTOR

Standard for 1 person : 10 m2
Areal for innkjøp, registrering mm : 12 m2 pr. medarbeider.


Erfaringstall fra BsEurobib ( 2014)


65 – 70 bind pr. kvm – inkl. skrankeområde, trafikkareal og sitteplasser,  ikke magasin.
Studie- lesesalplasser beregnes minimum 1,5 kvm.
Eks. Bibliotek med 50 000 bind trenger et areal på 715 – 770 kvm.
Beregning av kapasitet / hyller :
1 hyllemeter = 90 cm.
Skjønnlitteratur: 32-38 bind/hm
Faglitteratur: 30-35 bind/hm
Barnebøker: 45-50 bind/hm  
Magasin: 40-45 bind/hm
Eks. 1 dobbel reol, h 210cm, 5 hyller ca. 300 fagbøker
10x30                                       

NYE LOKALER / LANDET FOR ØVRIG

• Frilancebibliotekar Anders Ericsson følger diskusjoner om og
presentasjoner av bibliotekarkitektur på sin blogg :
https://seogsaa.wordpress.com/tag/biblioteklokaler/
«Biblio Tøyen « - bibliotek for de mellom 10 og 15 år :
https://www.facebook.com/biblotoyen
Furuset – bibliotek og aktivitetshus. Nyinnflyttet i 2016. Et bibliotek i lokalfellesskap som er tilrettelagt for et mangfold av aktiviteter, formidling og som møteplass.
http://fubiak.no/tilbud-og-tjenester/


NYE LOKALER / INTERNASJONALT

«Library buildings.info» - nye bibliotekbygg internasjonalt til inspirasjon.
http://www.librarybuildings.info/


BIBLIOTEK I LOKALFELLESSKAP

Gjennomgang av erfaringer fra Trøndelag ( 2015). Dokument utarbeidet av fylkesbiblioteket

PROSJEKTER :

• Prosjektet «Bibliotekrom i Troms»
Prosjekt som har som ambisjon å utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena
Gjennomført 2012 – 2014 ( avsluttet 2014)
http://bibliotekrom.tromsfylke.no/?page_id=1025

• «Innbydende bibliotekrom» ( Akershus fylkesbibliotek 2012/2013 )
Et prosjekt som i hovedsak handlet om interiørarkitekt MNIL Anne Cecilie Hopstock som reiste sammen med fylkesbiblioteket rundt til 20 av fylkets 22 folkebibliotek høsten 2012. Hvert enkelt bibliotek fikk en tilbakemelding under besøket, for så å få en skriftlig oppsummering og forslag til endringer.
I etterkant har fylkesbiblioteket laget en veileder som baserer seg på besøkene og     referatene.
http://fia.akershus-f.kommune.no/Prosjekter/bibliotekrom.html

•Prosjekter / Flere små scener 2017:
En oppfølger av prosjekt « Små scener» med 8 deltakende kommuner i Sør-Trøndelag.
Se for øvrig tekst under prosjekt «Små scener»

• Prosjekt « Små scener» ( 2015-2016 ) :
Et arenautviklingsprosjekt med 7 deltakende kommuner i Sør-Trøndelag. Interiørarkitekt er koblet til prosjektet og bidrar med analyse og vurderinger av endringspotensiale for det enkelte hovedbibliotek.

Tilpasning og tilrettelegging av biblioteklokaler ved deltakende prosjektbibliotek. Utformet av sivilarkitekt AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:

AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:AnneLise Bjerkan / Fasting Arkitekter:


AnneLise Bjerkan (sivilarkitekt MNAL )Fasting Arkitekter Trondheim 

 

 

 

AnneLise Bjerkan (sivilarkitekt MNAL ) Fasting Arkitekter Trondheim

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIØRARKITEKTER / INNREDNINGSTJENESTER:


• AnneLise Bjerkan (sivilarkitekt MNAL )  / Fasting Arkitekter Trondheim.
Sentral medspiller i prosjektene « Små scener» og «Flere små scener « som Sør-Trøndelag fylkesbibliotek gjennomfører 2015-2017.Utviklet spennende kompetanse på tilpasning og ominnredning av biblioteklokaler i mellomstore og små folkebibliotek.

• METTE MILLING -  Cand. arch. fra Arkitektskolen i Århus og ekstern lektor ved Ålborg Universitet Inst. for Arkitektur & Design er benyttet som inspirator ved flere utbyggingsprosjekter i Danmark og også i Norge :
http://mette-milling.dk/designer/mette/

• BsEurobib – Innredningstjenesten ( interiørarkitekt )
http://www.bseurobib.no/Innredningstjenesten/Generell-informasjon
•Lammhults Bibliotekdesign ( del av BCI konsernet) :
https://bci.dk/nyheder/moed-vores-arkitekter/Har bl.a. designet bibliotekene i Grimstad, Holmestrand og Grue i 2017 og Narvik og Bærum bibliotek i 2016.
Alle løsninger presenteres under Lammhults nettside.

•BkLibrary Interiors / Biblioteksfabriken i Småland, en alternativ svensk leverandør av helhetsløsninger for bibliotek og
Biblioteksiventar :
www.bklibrary.se/

SALG AV INNREDNINGER / BIBLIOTEKMØBLER

•BsEurobib.
Sentral leverandør av bibliotekutstyr og bibliotekinventar i Norge :
http://www.bseurobib.no/
• Et dansk alternativ : Modul Retail Solutions  / Professionel indretning:
http://www.modul-rs.dk/Tilbyr bibliotekinnredninger og designer bibliotekinventar. ( også til bokbusser ).
Ingen referanser til norske bibliotek per august 2017

•BkLibrary Interiors / Biblioteksfabriken i Småland, en alternativ svensk leverandør av helhetsløsninger for bibliotek og
Biblioteksiventar :
www.bklibrary.se/

Lustrum
Svensk produsent av reolsystemet Littbus. Skriver på sin nettside at de også leverer boktraller, noen billedbokkrybber og noen enkle skrankeløsninger.
www.lustrum.se

Sist oppdatert 20.02.2019