Corona på overflater

Flu-Season-Tips-for-Effective-Hand-Washing-722x406.jpg

Det vi så langt har å støtte oss på når det gjelder virus-overlevelse på bibliotekmateriale er dette:

Fra Folkehelseinstituttet:

Det er ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker covid-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra få timer til  flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.»

Informasjon fra en amerikansk forskergruppe, publisert på forskning. no
(Merk, forskningen er ikke fagfellevurdert foreløpig.)

https://www.nrk.no/norge/sa-lenge-overlever-korona-pa-forskjellige-materialer-1.14945372


Vi kan ikke se at NB har lagt ut informasjon om dette. Men, de støtter seg på Folkehelseinstituttet, slik vi forstod svar derfra på spørsmål herfra om viruset forrige uke.