Digitale ressurser og søk i våre samlinger

Atekst - informasjonssidehttps://web.retriever-info.com/services/archive.html

Tilgjengelig for videregående skoler i Trøndelag. Arkivet inneholder papiravisenes originale utgaver av riks-,  region- og lokalaviser samt et mangfold av magasiner og tidsskrifter. Dette er informasjon som ikke finnes digitalt tilgjengelig noe annet sted.

Pressreader - informasjonssidehttp://pressreader.com
Tilgjengelig for folkebibliotek og videregående skoler i Trøndelag. Pressreader gir tilgang til et utvalg aviser og magasiner fra 120 land på 60 språk.

Søk i samlingene

Biblioteksøk - søk og bestill lån fra alle bibliotek i Norge:
http://bibsok.no/

Søk i samlinga til Trøndelag fylkesbibliotek for lånere på kultur- og bibliotekbussen
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok-bokbuss

Logg inn i MappaMi
https://www.tfb.no/cgi-bin/mappami-bokbuss

Søk etter samisk litteratur ved Trøndelag fylkesbibliotek
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=vt&eccl=((sp%3dsm*))+&st=p&sortering=aar

Sist oppdatert 09.05.2018