Kurs og møter for bibliotek

VÅR 2018

Dato

Innhold

Sted

15.1

Prosjektsamling Harry og Roger

Trondheim

27.2

Regionmøte Ytre Namdal, om kommunereformen

Nærøy

12. - 14.3

Studietur "Digital kompetanse"

Tårnby og Malmø

21.3

"Neste bok ut"/Digital litteraturformidling

Trondheim

9.4.

Tredje samling, Harry og Roger-prosjektet MOH KB

Trondheim

12.4

Vårmøte bibliotek i videregående skoler

Stjørdal

17.-18.4

Biblioteksjefmøtet 2018
se presentasjoner fra møtet

Frosta

26.4

Nettmøte "Lesersørvis" kl 09.00-10.00
Logg inn her: https://zoom.us/j/948228515

 Digitalt møte

April 

Nettverksdag for nyansatte i bibliotekene i kommuner og vgs. 

Trolig Trondheim

4.5

Sommerlesverksted

Trondheim, Grong

23.5

Inspirasjonsdag for leseombud i Trøndelag

Quality Grand Hotel, Steinkjer

4.-5.6

Studietur "Nye kommuner – bibliotek i nye roller"

Oslo og Asker

30. 5 og 1.6

Kurs for ansatte i kommuner på Fosen - offentlige digitale tjenester.

Fosen

11.6

Fagdag for ansatte ved Inderøy bibliotek - offentlige tjenester på nett.

Inderøy

 

HØST 2018

Dato

Innhold

Sted

27.08, 03.09,
10.09, 17.09

Veiledning i data og internett for innbyggere
i Melhus kommune.

Melhus bibliotek

26.9

Sjangerforedrag om fantasylitteratur ved Karen Birgitte Borud

Webinar

28-29.9

Fjerde samling i Harry og Roger. Todagers

Steinkjer

September

Regionale temadager: Skriving av prosjektsøknader

 

25.10

Seminar Namdalsbibliotekene – i tilknytning til
Vrimmel

Røyrvik

15.11

IBBY – presentasjon av årets barne-
og ungdomslitteratur

Namsos

16.11

IBBY – presentasjon av årets barne-
og ungdomslitteratur

Trondheim

22-23.11

Høstmøte bibliotek i videregående skoler

Inderøy

Høst

Temadag om integrering og inkludering i tilknytning
til Leser søker-bok-konferansen?

Trondheim

Høst

Jubileumskonferanse leser søker bok

Trondheim

Høst

Dagseminar/workshop biblioteklokaler

 

Høst

Kurs "Shared reading"

Steinkjer

Sist oppdatert 09.05.2018