Lesesett (klassesett)

Lesesett Trondheim: 72 54 75 25, bua@tfb.no 
Lesesett Ytre Namdal: 74 17 93 77, heihu@trondelagfylke.no

Barn som leserTrøndelag fylkesbibliotek har et utvalg bøker som kan lånes av alle grunnskoler og videregående skoler i hele fylket. Lesesettsamlingen består av bøker på bokmål, nynorsk og engelsk. I tillegg har vi en del faktabøker . 

Lån av sett med 20-30 like bøker slik at alle elevene leser samme boka kan støtte opp om den tradisjonelle pensumlesingen.

Tips til lesesett for ulike klassetrinn

Hvilke lesesett passer for mine elever?
Vi har differensiert lesesettene etter skoletrinn. Ta gjerne kontakt for mer veiledning.

Våre lesesett lokalisert i Trondheim:

1.-4. klasse

5.-7. klasse

8.-10. klasse

Videregående

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

 

Våre lesesett lokalisert i Ytre Namdal:

1.-4. klasse

5.-7. klasse

8.-10. klasse

Videregående

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Nye lesesett

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Bokmål

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Nynorsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Engelsk

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Faglitteratur

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

Lydbøker

 

Se oss på Facebook


Søk og bestilling

Det er mulig å reservere lesesettbøker i inntil to måneder før de skal brukes i klassen. Vi kan likevel ikke garantere at dere får bøkene i rett tid, dette er avhengig av om forrige låner leverer dem inn tidsnok. I de fleste tilfellene går det greit.

I nye Trøndelag har vi ett felles Lesesett som består av to boksamlinger; en ved Trøndelag fylkesbiblioteket iTrondheim / Trondheim folkebibliotek og en ved Ytre Namdal Videregående skole. Vi setter pris på om du først undersøker ledige titler på sted som er nærmest deg først og bestiller derifra om mulig. Men vi sender selvfølgelig fra begge lokasjoner til hele Trøndelag. Dere kan søke i begge basene her:

Søk lesesett Ytre Namdal Videregående skole, Ytre Namdal

Søk lesesett Trondheim

Bøkene kan bestilles via bestillingsskjema, epost eller telefon.

Ytre Namdal Videregående skole
Bestillingsskjema Ytre Namdal VGS
Ytre Namdal videregående skole
Hansvikveien 3A
7900 Rørvik
74 17 93 77, 

Trondheim
Bestillingsskjema Trondheim
Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek, Avdeling for Barn & Unge,
Peter Egges plass 1.
72 54 75 25.  

Transport av bøkene

I kommunene utenom Trondheim:
Bibliotektransporten vår leverer bøkene til hovedbiblioteket i kommunen din og du returnerer dem via hovedbiblioteket.

I Trondheim:
Bøkene sendes med det kommunale budet. Når settene skal returneres, må du kontakte oss slik at vi får gitt budet beskjed om å hente.

Skolen er ansvarlig for bøkene, og det kan bli sendt erstatningskrav på tapte bøker.

Sist oppdatert 20.02.2020