Gauldal - Støren

Avdelingen holder til på Støren i lokalene til Gauldal skole- og kultursenter. Støren ligger ca. fem mil langs E6, sør for Trondheim. 
Skolen har ett tilbud og det er innen kart og oppmåling. Dette er et tilbud som er utviklet ved skolen og er det eneste fagskoletilbudet i landet innen dette faget.

Kart- og oppmålingsfag

De fleste med utdanning innenfor kart- og oppmålingsfaget, eller geomatikk som det også kalles, jobber med landmåling. Ved hjelp av ulike instrumenter måler landmåleren inn punkter i terrenget og overfører dem til kartet, eller setter ut punkter fra planer til terrenget. Det kan for eksempel være innmåling av tomter og hus eller utstikking av veger og flyplasser.
På anleggsplassene brukes i stadig større omfang datastyrt maskinstyring. Dette erstatter tradisjonell stikking. Landmålerens oppgave er å overføre utsettingsdata til styringsenheten i anleggsmaskinene, samt å kontrollere og dokumentere.

Utdanningen

Tilbudet er et toårig heltids studium som primært er stedbasert. Det betyr at mesteparten av studiet er lagt til skolen på Støren. Skolen har nytt og oppdatert utstyr som i stor grad møter bransjens standard. Gjennom studiet er det tett kontakt med bransjen og studentene gjennomfører en praksisperiode som er nyttig med tanke på jobbmuligheter etter studiet.

Organisering

Skolen har opptak hvert andre år, neste gang høsten 2021.

Jobbmuligheter

Med utdanning innen kart og oppmåling kan en være aktuell som jobbsøker både innen offentlig og privat sektor. Mange offentlige etater bruker denne kompetansen. Statens kartverk og kommunale oppmålingskontor er eksempler på offentlige virksomheter. Store og små private entreprenører har også bruk for denne kompetansen. De store nasjonale entreprenørene har ofte egne oppmålingsavdelinger som server prosjekter de har på forskjellige steder i landet. Det betyr ofte at en som landmåler må være fleksibel når det gjelder arbeidssted.

Plan for samlinger 2021-2022 

Klikk her

Søknad om avvik fra oppmøteplikt

Klikk her for å finne søknadskjema. Skjemaet sendes/leveres til avdelingleder ved avd. Gauldal. 

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Basmoen 7, 7290 Støren

Bjørn Ketil Hovin, avdelingsleder
Mobil: +47 404 17 243
E-post: bjorhov@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 04.10.2021