Levanger

Fasade mot vei II.jpg

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Levanger er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum. Vi tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger, som gjennomføres på deltid og samlingsbasert over 2 år (60 studiepoeng).

Skolen har utdanning innen helsefag og oppvekstfag.

Helsefag:

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Rehabilitering
  • Veiledning
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Barsel- og barnepleie
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer (nytt 2022)

Oppvekstfag:

  • Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage

 

Studiene er lagt over to år som gir halv studieprogresjon. Dette gir muligheter for å kombinere jobb og studier. Samlingene organiseres med gjennomsnittlig 3-4 samlinger pr mnd. Studiet består av avsluttende emner samt veiledet praksis på 300 timer. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass (relevant arbeidsplass).

Vi tilbyr relevant utdanning med høy kvalitet.

 

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Kirkegata 1, 7600 Levanger

Kontaktperson:
Marit Kristine Eriksen, avdelingsleder
marer@trondelagfylke.no
991 09 773

Sist oppdatert 24.01.2022