Steinkjer

Vår avdeling på Steinkjer har en lang historie og ble etablert som et av de første fagskoletilbudene i Trøndelag allerede i 1968.

Avdeling Steinkjer, som fra 1.8.2020 inngikk i den sammenslåtte fagskolen; Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), tilbyr 2-årig teknisk fagskole, linje elektro med fordypning elkraft. Vi tilbyr dette fagskoletilbudet som et nettbasert utdanningstilbud over tre år. Studentene innkalles til samlinger der lærerne gjennomgår vesentlige elementer i lærestoffet. Noen samlinger omfatter også laboratorieøvinger. Tilbudet innen el-kraft på Steinkjer gjennomføres i samarbeid med Nordland fagskole, avdeling Hadsel.

Vi er til for arbeidslivet. Vi stiller oss tilgjengelig til å skreddersy kurs og mindre utdanninger på forespørsel. THYF skal dekke morgendagens kompetansebehov!

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Bjørn Iver Eng, avdelingsleder
Mobil: 906 96 103
Direkte:74 17 78 24 
E-post: bjoeng@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 08.04.2021