Stjørdal

Fagskolen i Stjørdal startet sin virksomhet med faglinje for anleggsteknikk i 1968. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Stjørdal tilbyr utdanning innen bygg-, anlegg- og bergteknikk, klima, energi og miljø i bygg (KEM), teknikk og industriell produksjon (TIP) og reiseliv. Flere av utdanningene tilbys på både heltid og deltid. Studenter som tar deltidsstudier deltar på samlinger, i tillegg til undervisning og arbeid gjennom læringsplattformen Canvas.

Vi er opptatt av at utdanningene holder høy kvalitet og er relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk ved ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedoppgave opp mot lokale bedrifter.

Høsten 2015 flyttet vi inn i helt nye og moderne lokaler i 3. etasje i Stjørdalshallen som ligger midt i Stjørdal sentrum. Vi har til sammen 280 studenter, hvorav 60 studerer på heltid og 220 studerer på deltid.

 

Samlingsoversikt deltidsstudier 2021-22

Deltid tekniske fag 2021-22

 Reiseliv 2021-22

IT-systemer

Introduksjonsvideo til IT-systemer i avdeling Stjørdal

sky.stjordalfagskole.no

Skytjeneste 

Her kan du lagre filer og her finner du hjemmeområdet ditt (h:).
Ved å legge inn sykroniseringsklineten du finner her har du alltd oppdaterte snarveier til de forskjellige serverapplikasjonene. Her benyttes fagskolebrukeren din for pålogging.

Informasjon om andre systemer finner du her

Det omhandler installasjon av: 

  • Synkroniseringsklient
  • Installasjon av skriver
  • Installasjon av vpn-klient

Hvordan starte:

  • G-prog
  • Byggoffice

Kontakinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal

Anette Lindi, avdelingsleder
Mobil: 993 90 668
Direkte: 74 17 42 02
E-post: aneli@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 07.10.2021