Trondheim - Trondheim, Byåsen

Vår avdeling i Trondheim er lokalisert på Byåsen. I 2016 flyttet fagskolen inn i et nybygg med nær kontakt til Byåsen Videregående skole.

Skolen har både maritime fag, tekniske fag og kjemifag. Skolens 7 studieretninger er, Maskinoffiser, Dekksoffiser, Kulde og varmepumpeteknikk, Elkraft, Automatisering, Verdiskapning i Lokalmat og MatTeknikk. Til daglig er det ca 230 studenter og 23 lærere ved skolen.

Vi har de siste årene oppdatert/ fått ny maskinromsimulator og brosimulator. Vi har også en ny elkraftsimulator og er i ferd med å få installert en høyspentsimulator. Skolen har også et eget lite meieri som er fullt operativt og brukes som en del av undervisning i MatTeknikk.

Sist oppdatert 29.07.2020