Ytre Namdal - Rørvik

Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Ytre Namdal tilbyr hel- og deltidsutdanning innenfor marine og maritime studier.

Skolen er lokalisert i nybygde, fine lokaler på Rørvik i Nærøysund kommune.
Skolen har et nært samarbeid med virksomheter både innen de maritime fagene og innenfor havbruk. 

Studietilbudene:

  • Offisersutdanning: (den teoretiske delen) både på dekk og maskin opp til Maskinsjef og Kaptein (stedbasert). 
  • Maskinoffiser som deltidsutdanning. Studiet er nettbasert med samlinger. Man fordeler to års studier på fire år. Det er til sammen 20 samlinger hvor minst ti er obligatoriske. Samlingene er lagt til Rørvik.  
  • Lederutdanning i havbruket: Ledelse i havbruksoperasjoner og fra 2021 Ledelse i sjøbasert akvakultur (nettbasert med samlinger)

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Kåre Kvaløy, avdelingsleder
Mobil: 417 68 605
Direkte: 74 17 93 45
E-post: karkv@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 08.04.2021