Christian Thams - Løkken Verk

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams er lokalisert på Løkken Verk i Orkland kommune. Avdelingen er samlokalisert med Meldal videregående skole.

Vi tilbyr samlingsbasert, nettstøttet deltidsutdanninger som gjør det mulig for studentene å kombinere utdanning med jobb.

Avdeling Chr. Thams tilbyr 2-årig teknisk utdanning på deltid innen Elektro med fordypning i Elkraft, Elektronikk og Automatisering, Prosessteknikk, Maskinteknisk drift, Sveiseteknikk, Bygg og Anlegg. I tillegg har avdelingen tilbud om utdanning innen Helsefag med fordypningene Psykisk helse og rusarbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg og Rehabilitering. Vi tilbyr også følgende naturbruksutdanninger: Kornproduksjon og driftsledelse og Melkeproduksjon og driftsledelse.

Avdelingen har et nært samarbeid med arbeidslivet i regionen. Dette samarbeidet gjør det mulig for bedriftene å være med på å forme og nyte godt av framtidens yrkesutøvere og deres spesialkompetanse.

Sist oppdatert 25.11.2020