THYF Gauldal

Thyf avd Gauldal.jpg
Vi har landets eneste høyere yrkesfaglig utdanning innen kart- og oppmålingsfag. Velkommen til Støren! Foto: Elin Kolden/THYF

Studiested THYF Gauldal holder til på Støren i lokalene til Gauldal skole- og kultursenter. Støren ligger ca. fem mil langs E6, sør for Trondheim. 

Skolen har ett tilbud og det er innen kart og oppmåling. Dette er et tilbud som er utviklet ved skolen og er det eneste fagskoletilbudet i landet innen dette faget.

Kart- og oppmålingsfag

 

De fleste med utdanning innenfor kart- og oppmålingsfaget, eller geomatikk som det også kalles, jobber med landmåling. Ved hjelp av ulike instrumenter måler landmåleren inn punkter i terrenget og overfører dem til kartet, eller setter ut punkter fra planer til terrenget. Det kan for eksempel være innmåling av tomter og hus eller utstikking av veger og flyplasser.
På anleggsplassene brukes i stadig større omfang datastyrt maskinstyring. Dette erstatter tradisjonell stikking. Landmålerens oppgave er å overføre utsettingsdata til styringsenheten i anleggsmaskinene, samt å kontrollere og dokumentere.

 Les mer om studiet her:

Tilbudet er et toårig heltidsstudium som primært er stedbasert. Det betyr at mesteparten av studiet er lagt til skolen på Støren.

Høsten 2022 satte vi i gang et nytt tilbud innen kart- og oppmålingsfaget. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium over fire år. Det vil si 15 studiepoeng pr. semester i gjennomsnitt. Dette er et tilbud som kan passe deg som ønsker å studere i tillegg til å jobbe. Eller at du er bosatt et stykke unna, og ikke har mulighet til møte ved skolen daglig.  Neste oppstart av deltidsstudiet blir høsten 2024

 

Skolen har nytt og oppdatert utstyr som i stor grad møter bransjens standard. Gjennom studiet er det tett kontakt med bransjen og studentene gjennomfører en praksisperiode som er nyttig med tanke på jobbmuligheter etter studiet. 

Organisering

Skolen har ny oppstart av heltidsstudiet høsten 2023. Man søker via samordna opptak med søknadsfrist 15.4.23. Neste opptak for deltidsstudiet er 2024.  

Velkomstbrev til nye studenter

Info til nye studenter 2023 THYF Gauldal

 

Jobbmuligheter

Med utdanning innen kart og oppmåling kan en være aktuell som jobbsøker både innen offentlig og privat sektor. Mange offentlige etater bruker denne kompetansen. Statens kartverk og kommunale oppmålingskontor er eksempler på offentlige virksomheter. Store og små private entreprenører har også bruk for denne kompetansen. De store nasjonale entreprenørene har ofte egne oppmålingsavdelinger som server prosjekter de har på forskjellige steder i landet. Det betyr ofte at en som landmåler må være fleksibel når det gjelder arbeidssted.

 

 

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Basmoen 1, 7290 Støren
Studiestedskoordinator: Line Folstad

Sist oppdatert 01.08.2023