Steinkjer

Vår avdeling på Steinkjer har en lang historie og ble etablert som et av de første fagskoletilbudene i Trøndelag allerede i 1968.

Avdeling Steinkjer, som fra 1.8.2020 inngikk i den sammenslåtte fagskolen; Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), tilbyr 2-årig teknisk fagskole, linje elektro med fordypning elkraft. Vi tilbyr dette fagskoletilbudet som et nettbasert utdanningstilbud over tre år. Studentene innkalles til samlinger der lærerne gjennomgår vesentlige elementer i lærestoffet. Noen samlinger omfatter også laboratorieøvinger. Tilbudet innen el-kraft på Steinkjer gjennomføres i samarbeid med Nordland fagskole, avdeling Hadsel.

Klikk her for å lese mer:

Samlingsplan 2021-2022

Klikk her for en oversikt over samlingsdager 2021-2022.

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer

Ottar Skålbones
Fagleder m/personalansvar
74 17 79 23 91 82 91 37
Sist oppdatert 10.03.2022