THYF Trondheim

Fasadeskilt I.jpg

Vårt studiested i Trondheim er lokalisert på Byåsen. I 2016 flyttet fagskolen inn i et nybygg med nær kontakt til Byåsen videregående skole. Til daglig er det ca 230 studenter og 23 lærere ved skolen. Skolen har både maritime fag, tekniske fag og kjemifag.

Studietilbudene (alle med 120 sp):

Høsten 2022 har vi tre nye tilbud:
1) Ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet (120 stp)
2) Spekevareproduksjon (30 stp)
3) Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling (i samarbeid med Fagskulen Vestland og Sogn Jord- og Hagebruksskule). (60 stp)

Vi har de siste årene oppgradert flere simulatorer; maskinromsimulator og brosimulator. Vi har også en ny elkraftsimulator og er i ferd med å få installert en høyspentsimulator. Skolen har også et eget lite meieri som er fullt operativt og brukes som en del av undervisning i matteknikk.

Kurssenter Navitas

THYF samarbeider med Navitas om å tilby ulike kurs for sertifiseringer tilknyttet studier i kulde- og varmepumpeteknikk. Les mer her. 
Kontaktperson er Halgeir Bøgeberg, halbo@trondelagfylke.no

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim

Andor Mikkelhaug
Studiestedsleder
74 17 96 47 93 42 79 11
Sist oppdatert 13.01.2023