Chr. Thams - Løkken Verk

Hovedinngang Chr. Thams
Velkommen til Trøndelag høyere yrkesfagskole avdeling Chr. Thams på Løkken i Meldal. Foto: Elin Kolden/THYF

Fagskolen Chr. Thams ble etablert med faglinje for elkraftteknikk i 1968 under navnet Meldal tekniske fagskole. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avdeling Chr. Thams tilbyr følgende  deltidsutdanninger høsten 2022:

Tekniske fag (120 studiepoeng) 

Helse- og oppvekstfag (60 studiepoeng)

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

Skolen har samlinger hovedsaklig én dag i uka for samtidige studier. 
Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Skolen har i dag til sammen 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Chr. Thams tilbyr også i samarbeid med Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole to høyere yrkesfaglige utdanninger innen naturbruk:

  • Kornproduksjon og driftsledelse, deltid, 60 studiepoeng
  • Melkeproduksjon og driftsledelse, deltid, 60 studiepoeng

Samlingsdager vår 2022. En oversikt over alle studier finner du

her. 

 

Kontaktinformasjon direkte til skolen:

Skolens besøksadresse: Løkkenveien 518, 7332 Løkken Verk

Rune Wiggen
Studiestedsleder, Chr. Thams
74 17 63 48 92 40 90 04
Sist oppdatert 26.04.2022