THYF Chr.Thams

Hovedinngang Chr. Thams
Velkommen til Trøndelag høyere yrkesfagskole Chr. Thams på Løkken i Orkland.

Den tidligere Chr. Thams fagskole ble etablert med faglinje for elkraftteknikk i 1968 under navnet Meldal tekniske fagskole. Siden den gang har det etablert flere nye studieretninger. I dag er alle tilbudene på deltid.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), studiested Chr. Thams tilbyr følgende  deltidsutdanninger høsten 2023:

Tekniske fag (120 studiepoeng) 

 • Anlegg
 • Bygg
 • Elkraft
 • Prosessteknikk
 • Sveiseteknikk
 • Maskinteknisk drift (Drift og vedlikehold)

Helse- og oppvekstfag (60 studiepoeng)

 • Barn med særskilte behov
 • Helse, aldring og aktiv omsorg

Følgende studier tilbys også (men vi har ikke opptak høsten 2023):

 • Elektronikk
 • Automatisering 
 • Psykisk helse- og rusarbeid

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Studiested Chr. Thams har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

THYF Chr. Thams har samlinger hovedsaklig én dag i uka for samtidige studier. 
Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor. Vi har i dag til sammen ca 350 studenter, hvorav alle studerer på deltid. 

Velkomstbrev

 Velkommen som student ved THYF Chr.Thams studieåret 2023-2024

NB! Rettelse: Prosessteknikk møter første dag 24.august 2023 kl 0830.

Samlingsdager

Samlingsdager og rom THYF Chr.Thams 2023-2024.pdf

 

 

 

 

Kontaktinformasjon direkte til studiestedet:

Besøksadresse: Løkkenveien 518, 7332 Løkken Verk
Studiestedskoordinator: 

Sist oppdatert 15.08.2023