Kort om THYF

THYF tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen sju utdanningsområder: 

  • Bygg, anlegg, geomatikk
  • Elektro
  • Helse og oppvekst
  • Havrommet
  • Teknologi
  • Mat og opplevelser
  • Ledelses- og verktøyfag

Studieåret 2023/2024 ca 1230 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte og nettstøttede deltidsutdanninger.

Skolen har et nært samarbeid med ulike bedrifter, og arbeidslivet er involvert blant annet i utarbeiding og revisjon av studieplaner, stiller seg til disposisjon for hospitering og utplassering fra studenter og bidrar med gjesteforelesninger.

Vi har mange studiesteder i Trøndelag – Ytre Namdal (Rørvik), Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Chr. Thams (Løkken) og Gauldal (Støren). Studiestedene er samlokalisert med videregående skoler.  Vi har også studietilbud i Namsos og på Frøya. THYFs administrasjon er lokalisert i Mindes Hus, Værnesgata 23, i Stjørdal.

Trøndelag høyere yrkesfagskole er den offentlige fagskolen i Trøndelag. I 2018 vedtok fylkestinget å slå sammen de sju offentlige fagskolene i fylket under én felles administrasjon. Høsten 2020 begynte de første studentene ved den "nye" Trøndelag høyere yrkesfagskole, forkortet til THYF.

Sist oppdatert 17.10.2023